Commerical Drones

Take your business to a new level

Läs mer

Commerical Drones

Take your business to a new level

Läs mer

Sony Alpha 7 IV

Fuldformat hybridkamera

Läs mer

DJI Matrice M30T

Power in Portability

Läs mer

Areal Surveying and AEC

Commercial Drones

Läs mer

Agriculture

Commercial Drones

Inspection

Commercial Drones

Läs mer

Public Safety

Commercial Drones

Läs mer

DJI Zenmuse H20N

Vision Beyond Darkness

Läs mer

Välkommen till Boston

Boston är Nordens största importör och distributör av drönare för både kommersiellt och privat bruk. Drönare från både DJI och Parrot är en viktig del av vårt produktsortiment, som också består av ett stort urval av internationella varumärken och produkter inom Consumer Electronics i kategorierna: Gaming, Headsets, Robot och Skaft dammsugare, Massage pistoler, Kameror Power Stations och Gimbals..

Som distributör av Consumer Electronics samarbetar vi med partners och återförsäljare i hela Norden. Med vår logistiska expertis levereras produkter dag för dag under vardagar.

På den kommersiella sidan erbjuder vi tillsammans med våra samarbetspartners drönarlösningar till myndigheter, kommuner och företag stora som små. Förutom själva drönarna innehåller lösningarna tillbehör/ Payloads och mjukvara som täcker specifika behov av funktionalitet samt rådgivning och service - en helhetslösning.

Som företag är vi en värdeskapande partner som är experter inom vårt område. Vi bidrar med både stor branschkunskap och erfarenhet, men också en imponerande lokal marknadskännedom och nätverk. Med andra ord har Boston både produkterna, erfarenheten, nätverket och expertisen.

COMMERCIAL DRONES

Att använda drönare är en hållbar lösning som är både effektiv och bra ekonomiskt alternativ eller kompletterar en befintlig lösning. Drönare är mångsidiga och kan hantera många typer av uppgifter. De är smidiga, snabba, exakta och inte minst ett bra säkerhetsalternativ.

Tillsammans med våra partners hjälper vi våra partners att hitta rätt drönarlösning som uppfyller ett specifikt behov och löser uppgiften. Detta inkluderar val av drönare, tillbehör / payload och mjukvara, men också installationen, konfigurationen och service - hela värdekedjan.


Om du vill veta mer, vänligen kontakta oss.

Commercial Drones för

Jordbruk

Datainsamling, så frön, besprutning, räkna djur och övervakning av grödor.

Medieproduktion

Hög eller låg upplösning för video och stillbilder för filmer, TV och sociala media etc.

Energi

Vindkraftverk/kraftledningar/solpaneler/gas- och kraftledningar. Visuell inspektion eller termografi/RGB/infraröd, hitta läckor och gör dokumentation.

Skogsbruk

Datainsamling och overvakning av oegentligheter.

Personlig säkerhet

Där drönare av säkerhetsskäl används på grund av allmänt farliga förhållanden, tillgänglighet, stabilitet eller på annat sätt farligt för människor. 

Räddningstjänst

Inspektion och översikt över olyckor/bränder samt naturkatastrofer. Eftersökning och räddningsinsatser av människor och djur. Dokumentation och planering av räddningsinsatser.

Transport

Transport till svåråtkomliga områden, allmän effektivisering av transport från A till B och/eller där hastigheden gör en skillnad.

Byggbranschen

Visuell dokumentation, datainsamling och kartläggning.

Arkitekter

Uppmätning/ inspektion av områden samt dokumentation och datainsamling av konstruktion/byggnader/områden före/under/efter med hög/låg upplöst bild/video för att skapa 3D eller topografiska modeller etc.

Infrastruktur

Kartlägning av befintlig eller ny infrastruktur, förändringar, allmän övervakning eller inspektion och planering.

Polisen

Eftrsökning av försvunna personer, överblick över olyckor, kriminella handlingar och i allmänhet ett extra par ögon. 

Sjukvård

Transport av hjärtstartare, läkemedel och blodprover till svåråtkomliga områden eller för brådskande ärenden.

Militær

Inspektion, övervakning och andra säkerhetsåtgärder.

Fritid

Användning av drönare på fritiden – för att det är roligt.

Arkeologi

Arkeologiska utgrävningar, översikt över ett område, kartläggning och markeringar.

Use Cases

2 minuter före ambulansen

”Ett pilotprojekt från Sverige tyder på att det kan finnas potential att använda drönare för att transportera hjärtstartare till patienter med hjärtstillestånd. Detta säkerställer att första hjälpen har rätt utrustning för att utföra livräddande första hjälpen tills ambulansen anländer. I det svenska pilotprojektet var drönaren – och därmed hjärtstartaren – i genomsnitt före ambulansen med nästan 2 minuter. "

Källa: Beredskabsinfo.dk och Oxford Academic European Heart Journal

Boston har levererat drönarne för projektet i samarbete med Swedron och EverDrone.

Inspektion av Öresundsbron

För denna inspektion av betongen på Öresundsbron används en DJI Matrice 300 RTK. Normalt skulle klättrare ha skickats upp för att inspektera varje kvadratmeter betong på bron. Drönaren tar skarpa bilder och ger en digital status på betongens skick, och därmed också underlag för att följa den över tid. Drönaren är snabb, exakt och effektiv samtidigt som den kan göra jobbet säkert från marken.

Kilde: COWI

Boston har levererat drönarne för projektet i samarbete med WeFly

Söknad och överblick

I samband med jordskredskatastrofen i Gjerdum i Norge i slutet av december 2020 användes helikopter i sökandet efter överlevande, men även Matrice 300 drönare med värmekameror på jakt efter överlevande. Drönare har också kontinuerligt dokumenterat utvecklingen och skapat en översikt över katastrofens omfattning. "Vår erfarenhet är att ju tidigare vi kan skicka direktbilder till räddningschefen, ju tidigare får alla en situastionsförståelse. När man leder en operation är det viktigt att man kan se vad som faktiskt händer och inte vad man hör", säger Kenny Åserud, drönarpilot vid brandkåren.

Källa: Tekniskukeblad och Uasnorway.no