Commerical Drones

Take your business to a new level

Læs mere

Sony Alpha 7 IV

Fuldformat hybridkamera

Læs mere

DJI Matrice M30T

Power in Portability

Læs mere

DJI Zenmuse H30T

Vision Beyond Darkness

Læs mere

Velkommen til Boston

Boston er Nordens største importør og forhandler af droner til både kommercielt og privat brug. Droner fra både DJI og Parrot er en væsentlig del af vores varesortiment, som også består af et stort udvalg af internationale Consumer Electronics varemærker og produkter i kategorierne: Gaming, Headsets, Robotstøvsugere/sticks, Massage Guns, Kameraer, Power Stations og Gimbals.

Med henblik på videresalg, samarbejder vi med partnerne og forhandlere i hele Norden.  Og med vores logistiske ekspertise leveres produkter fra dag til dag.

På den kommercielle side, tilbyder vi sammen med vores partnere, droneløsninger til myndigheder, kommuner og virksomheder. Foruden dronerne, inkluderer det tilbehør/payloads og software som dækker specifikke behov til funktionalitet og dertilhørende rådgivning samt service - en helhedsløsning.

Som virksomhed, er vi en værdiskabende partner, der er eksperter inden for vores felt. Vi bidrager med både stor brancheviden og erfaring, men også et stort lokalt markedskendskab og netværk. Med andre ord, Boston har både produkterne, erfaringen, netværket og ekspertisen.

COMMERCIAL DRONES

Brug af droner er en bæredygtig løsning, der kan effektivisere arbejdsprocesser og/eller komplementere en eksisterende løsning. Droner er alsidige, og kan varetage mange typer opgaver, da de er agile, hurtige, nøjagtige og er et godt sikkerhedsmæssigt alternativ til opgaver der udfordrer personsikkerheden.

Vi hjælper, sammen med vores partnere, med at finde den helt rigtige droneløsning som dækker et spefikt behov og løser opgaven. Det omfatter valg af drone, tilbehør/payloads og software samt opsætning, konfiguration og service – hele værdikæden.

Hvis du vil høre nærmere, kontakt os gerne.

Commercial Drones til

Landbrug

Dataindsamling, såning, sprøjtning, optælling af dyr og overvågning af afgrøder.

Medieproduktion

High/Low res video og billeder til film, TV og SoMe content mm.

Energi

Vindmøller/højspændingsledninger/solpaneler/gas - og elledninger. Visuel inspektion eller termografisk /RGB/infrarødt, find lækager og lav dokumentation.

Skovbrug

Dataindsamling og overvågning af uregelmæssigheder.

Person sikkerhed

Hvor man af sikkerhedsmæssige årsager bruger en drone grundet adgangsforhold, tilgængelighed og stabilitet eller der på anden måde er personfare.

Beredskabet

Inspektion og overblik over ulykker/brand/naturkatastrofer. Eftersøgning/redningsaktioner af mennesker/dyr. Dokumentation og planlægning af redningsaktioner.

Transport

Transport til svært tilgængelige områder, generel effektivisering af transport fra A til B og/eller hvor hurtigheden er af betydning.

Byggebranchen

Visuel dokumentation, dataindsamling og opmåling.

Arkitekter

Opmåling/ inspektion af områder samt dokumentation og dataindsamling af byggeri/områder før/under/efter med high/Low res billede/video for at skabe 3D eller topografiske modeller mm.

Infrastruktur

Opmåling/kortlægning af eksisterende eller ny infrastruktur, ændringer, generel overvågning eller inspektion og planlægning.

Politi

Eftersøgning af forsvundne personer, overblik over ulykker, kriminelle handlinger og generelt et ekstra par øjne.

Sygehusvæsenet

Transport af hjertestarter, medicin og blodprøver til svært tilgængelige områder eller til hasteopgaver.

Militær

Inspektion, overvågning og andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Fritid

Rekreativt brug af droner – fordi det er sjovt.

Arkæologi

Arkæologiske udgravninger, overblik, opmåling og markeringer.

Use Cases

2 Minutter før ambulancen

”Et pilotprojekt fra Sverige tyder på, at der kan være potentiale i at anvende droner til at transportere hjertestartere frem til patienter med hjertestop. Hermed sikres, at førstehjælpere har det rette udstyr til at udføre livreddende førstehjælp, indtil ambulancen er fremme. I det svenske pilotprojekt var dronen – og dermed hjertestarteren – i gennemsnit fremme næsten 2 minutter før ambulancen. ”

Kilde: Beredskabsinfo.dk og Oxford Academic European Heart Journal

Boston har formidlet dronerne til projektet i samarbejde med Swedron og EverDrone.

Inspektion af Øresunds Broen

Til denne inspektion af betonen på Øresunds Broen bruges en DJI Matrice 300 RTK. Normalt ville man have sendt klatrere op for at inspicere hver m2 af betonen på broen. Dronen tager skarpe billeder og giver en digital status på betonens tilstand, og dermed også mulighed for at følge den over tid. Dronen er hurtig, præcis og effektiv samtidig med, at det kan gøre sikkert fra landjorden.

Kilde: COWI

Boston har formidlet dronerne til projektet i samarbejde med WeFly

Eftersøgning og overblik

I forbindelse med jordskreds katastrofen i Gjerdum, Norge i slutningen af december 2020, blev der i eftersøgningen efter overlevende brugt helikopter, men også Matrice 300 droner med termiske kameraer i søgen efter overlevende. Droner har også løbende dokumenteret udviklingen, og skabt et overblik over skadernes omfang. " Vores erfaring er, at jo tidligere vi kan sende direkte billeder til indsatslederen, jo tidligere får alle en situastionsforståelse. Når man skal lede en operation er det vigtig at man kan se hvad der faktisk sker, og ikke hvad man hører.", udtaler Kenny Åserud, dronepilot i brandvæsenet.

Kilde: Tekniskukeblad og Uasnorway.no