Droner kan bruges i mange forskellige henseender, herunder

 
Inspektion
Droner kan inspicere svært tilkommelige steder med både stor nøjagtighed og sikkerhed. Her kan den tage billeder og video i høj opløsning, og med zoomfunktionen få alle detaljer med. Hermed skabes et beslutningsgrundlag for vedlighedhold og databaseret og visuelt overblik. Installeres et LDAR (Leak Detection and Repair) program kan sensorer lokalisere Olie/keminale/gasudslip på person sikker afstand. Data/billeder giver en digital status som også et sammenligningsgrundlag for fremtiden.
Kortlægning
Ved brug af droner kan du få præcis geografisk/topografisk data fra luften af infrastruktur, områder arkæologiske udgravninger, adgangsforhold mm. Hvad enten det er matrikelopmåling eller topografiske undersøgelser får du detaljerede vinkel og linære målinger ved hjælp af Lidar teknologi. På baggrund af data kan der kortlægges, laves modeller og opmåles, herunder DSM (Digital Surface Model), DOM (Different Object Marking) og 3D modeller.
Effektivisering
Droner kan automatisere og effektivisere både manuelt og tidskrævende arbejde. Der kan effektivt indsamles data fra store områder, selv hvis terrænet er kuperet og svært tilgængeligt. Dronen tilpasser selv flyvehøjden til terrænet og med sensorer undgås kollision med f.eks. træer og elledninger. Positions og identitets fastlæggelse af f.eks. containere på en havn med videresendelse af information til lastbilchaufføren effektiviserer arbejdsgangen og dataindsamlingen. Er tid en kritisk faktor f.eks. ved brand, kan en drone effektivt skabe beslutningsgrundlag for indsatsen fra landjorden.  
Transport
Droner kan bære Payloads, enten i form af ekstra udstyr eller pakker. Det kan være transport af pakker med livsvigtig medicin eller blodprøver til svært tilkommelige områder. Dronen kan uforhindret levere og medbringe essentielle pakker både hurtigt og effektivt. Er tid en væsentlig faktor kan en hjertestarter som sænkes ned til landjorden, og livredning påbegyndes med det samme.  
Såning/Sprøjtning
Droner kan medbringe frø til såning eller væske til sprøjtning. Denne løsning er digital, informativ, intelligent, effektiv og præcis. Markområdet er prædefineret så man undgår spild og derved kun opererer på det tiltænkte område. 

Tab af afgrøder mindskes med op til 8% ved brug af en droneløsning eftersom man slipper for kørsel på marken/afgrøderne. Få inspiration til mulighederne her
Medieproduktion
”Content is king” – og her suppleres både det talte og skrevne ord med billeder/video til TV/SoMe content og filmproduktion. Droner er den alsidige partner i luften, som du selv kan styre eller bede følge efter ved hjælp af ActiveTracking algoritmer. Få 360 graders vinkel ved brug af en gimbal, HD transmission og indhold med høj opløsning.
Overblik
Droner kan være det ekstra par øjne som giver et overblik, adgang til blinde vinkler eller status på en situation i real-tid (Situational Awareness). Her kan droner dokumentere og bidrage til at vurdere sikkerheden/ adgangsforhold og andre kritiske faktorer og forhold ved f.eks.ved ulykker, brande og naturkatastrofer samt til beredskabsmæssige formål. Maksimér allokationen af ressourcer, udnyt tiden bedst muligt og styrk sikkerheden.
Eftersøgning
Droner hjælper med eftersøgning af mennesker og dyr i store områder på kort tid. Selv ved dårlige lysforhold. Ved brug af varmesøgende termografiske og digitale kameraer kan store områder gennemsøges relativt hurtigt og struktureret. Lav desuden en plan for redningsaktionen baseret på fakta, hurtigt og effektivt og optimer tilgængelige ressourcer.
Lækage søgning
Ved brug af LDAR (Leak Detection and Repair) kan gas/olie/kemikale lækage hurtigt, effektivt og præcist lokaliseres ved hjælp af specielle sensor payloads til dronen. Selv over store geografiske områder. Dronen optimerer samtidig personsikkerheden eftersom dronen gør arbejdet. Intelligent inspektion, detektion og minimér en evt. nedlukningstid.
Dokumentation
Til dokumentation er droner detaljerede, uanfægtelige og yderst effektive. Med billeder/video og data som analyseres skabes status dokumentation som også kan bruges fortløbende til sammenligninger. Uanset om der bruges LiDAR teknologi, sensorer eller ekstra kameraer er den digitale data uanfægtelig realtids præcis.
Hobby
Find hobby droner under fanen Consumer Electronics.