COMMERCIAL DRONES

Brug af droner er en bæredygtig løsning som er både effektiv og økonomisk fordelagtig. Droner er alsidige, og kan varetage mange typer opgaver. De er agile, hurtige, samler nøjagtig data og billeder, og ikke mindst et godt sikkerhedsmæssigt alternativ.

Vi samarbejder med myndigheder, byer, lokalsamfund og store som små virksomheder. Her hjælper vi, sammen med vores partnere, med at skabe indsigt i potentialet og mulighederne inden for droner og de alternativer som kan dække et specifikt behov eller opgave.

Vores faglige ekspertise inden for droner har hjulpet mange virksomheder med implementering af droneløsninger. Og vi følger den teknologisk udvikling i værdikæden skarpt så vi sikrer solid rådgivning ved køb af droneløsninger.

Valg af Droneløsning

Boston forhandler af droner fra DJI og Parrot til både kommercielt og privat brug. Begge leverandører har en bred vifte af droneløsninger som henvender sig til forskellige brugsscenarier eftersom dronerne varierer i både størrelse, funktionalitet og payload kapacitet.

Den opgave som skal løses er forskellig for kunde til kunde, og dermed også kravene til drones funktionalitet. Derfor er valg af drone essentiel, men også valg af Payloads og Tilbehør samt Software. Inden dronen skal i brug skal den konfigureres og til service fra tid til anden. Kombinationen og mulighederne i dag er mange, og der bliver kun flere med tiden. Derfor er det vigtigt at have den rigtige partner med fra starten som har et overblik over og indblik i branchen.

Det er her Boston trækker på sin erfaring og ekspertise inden for feltet, alt for at sikre den bedste og helt rigtige droneløsning som dækker det specifikke behov og løser opgaven og sætter flueben ved de krav som stilles.

Droner

Kommende an på den opgave der skal løses og specifikationer man ønsker – er der mange drone modeller at vælge imellem fra blandt andet fra DJI og Parrot

De fysiske elementer omkring dronen.
I valget af drone er det vigtigt at overveje både hvor langt dronen skal kunne flyve og med et fuldt opladet batteri, i hvor lang tid.  Når dronen vel er i luften, så er verden under eller omkring dronen sjældent uden forhindringer. Træer, el-ledninger og kuperet terræn er eksempler på elementer som er en naturlig del af et landskab. Spørgsmålet er, skal dronen, og hvor hurtigt skal dronen reagere på forhindringer for at undgå kollision? Og skal dronen kunne flyve både udenfor, men også indenfor i et aflukket område - f.eks. en silo. Læg dertil et varme / kulde aspektet. I hvor koldt et miljø kan og skal dronen flyve og omvendt i hvor varmt. 

De tekniske elementer omkring dronen.
Der er forskel på den opløsning et kamera filmer og tager billeder i, og om der f.eks. kan zoomes og hvor meget. Følger en gimbal med og hvordan sørger den for stabilitet omkring kameraet og dermed sikrer skarpe billeder og nøjagtig data. Dette er eksempler på de overvejelser man bør have. Men det vigtigste spørgmål af alle er ofte enkelt er stillet, men svært besvaret er: Hvad har jeg brug for af data/information for at løse en given opgave lige nu, men også med et kig ind i fremtiden? 

Skal dronen kunne tænke selv (AI)? Kan en route præ-defineres, så man kun skal styre kameraet under flyvningen eller kan dronen følge et objekt helt af sig selv, selvom objektet flytter på sig, alternativt cirkle rundt om objektet?   

Og hvad sker der hvis dronen mister signalet - skal drone flyve hjem - eller kan/skal den forsætte arbejdet. 

Der er som kort beskrevet mange ting som skal tages stilling til, og som påvirker valget af drone. Dette er blot et udvalg af de mest basale spørgsmål der berører emnet. 

Tilbehør

Boston forhandler et bredt udvalg af tilbehør til droner, herunder ekspansions moduler, kabler, opbevaringsbokse og meget mere.


DJI tilbehør ser du her

Parrot tilbehør ser du her

Payloads

Payloads omfatter det tilbehør som kan tilkobles og monteres på dronen. Der findes mange forskellige Payloads som kan tilsluttes dronen, og afhængig af dronens primære opgave, men kan være:


  • Termografiske kameraer
  • Spotlights
  • Lækage detektorer
  • Kameraer med LiDAR teknologi 
  • Tanke til frø/væske
  • Højttalere
  • Infrarøde kameraer
  • Faldskærme
  • Ekstra sensorer
  • Pakker


Der er forskel på droner og det antal payloads den enkelte drone kan have monteret. Payloads kan monteres ovenpå selve dronen, ideel til inspekation af f.eks. broer, eller under dronen. Monteres payload under dronen er det naturligvis med fokus på det som sker på landjorden eller i vandret linje fra dronen.  Kombinationen af payloads som er monteret på dronen vil oftest komplementere hinanden i en sådan grad at det skaber en 1+1=3 effekt.    

Læs mere om DJI Payloads her og her
Læs mere om Parrot Payloads her

Software

Software løsninger kan tilpasses, men princippet er det samme. Softwaren fanger data, analyserer data, visualizer data og laver output data. Med droner og den dertil valgte software digitaliseres, analyseres og formaliseres den virkelig verden.

Læs mere om DJI software løsninger her
Læs mere om Parrot software løsninger her

Use cases

2 Minutter før ambulancen

”Et pilotprojekt fra Sverige tyder på, at der kan være potentiale i at anvende droner til at transportere hjertestartere frem til patienter med hjertestop. Hermed sikres, at førstehjælpere har det rette udstyr til at udføre livreddende førstehjælp, indtil ambulancen er fremme. I det svenske pilotprojekt var dronen – og dermed hjertestarteren – i gennemsnit fremme næsten 2 minutter før ambulancen. ”

Kilde: Beredskabsinfo.dk og Oxford Academic European Heart Journal

Boston har formidlet dronerne til projektet i samarbejde med Swedron og EverDrone.

Inspektion af Øresunds Broen

Til denne inspektion af betonen på Øresunds Broen bruges en DJI Matrice 300 RTK. Normalt ville man have sendt klatrere op for at inspicere hver m2 af betonen på broen. Dronen tager skarpe billeder og giver en digital status på betonens tilstand, og dermed også mulighed for at følge den over tid. Dronen er hurtig, præcis og effektiv samtidig med at det kan gøre sikkert fra landjorden.

Kilde: COWI

Boston har formidlet dronerne til projektet i samarbejde med WeFly

Eftersøgning og overblik

I forbindelse med jordskreds katastrofen i Gjerdum, Norge i slutningen af december 2020, blev der i eftersøgningen efter overlevende brugt helikopter, men også Matrice 300 droner med termiske kameraer i søgen efter overlevende. Droner har også løbende dokumenteret udviklingen, og skabt et overblik over skadernes omfang. " Vores erfaring er, at jo tidligere vi kan sende direkte billeder til indsatslederen, jo tidligere får alle en situastionsforståelse. Når man skal lede en operation er det vigtig at man kan se hvad der faktisk sker, og ikke hvad man hører.", udtaler Kenny Åserud, dronepilot i brandvæsenet.

Kilde: Tekniskukeblad og Uasnorway.no

Sparer 15 min. i håndtering per container

Den danske transport virksomhed DFDS som årligt håndterer 3 millioner container har valgt gøre inspektion af deres havneterminal mere effektiv. Her bliver droner brugt til at lokalisere containernes placering, en proces som tidligere både var tidskrævende og en rutinemæssig opgave. Dronen kan identificere containerens præcise lokation og ID nummer. Ved brug af live video, GPS koordinater og tidspunkt kan DFDS på baggrund af disse data tage beslutninger som vedrører den logistiske optimering, herunder videredeling af nøjagtig placering til lastbil chauffører. Man hermed sparer 15 min i håndteringen af containere sammenlignet med tidligere, og hermed blive mere effektive.

Kilde: YouTube