Erhverv som bruger droner

Der er en lang række erhverv som gør brug af droner, og nedenfor ses en række eksempler.

Landbrug

Dataindsamling, såning, sprøjtning, optælling af dyr og overvågning af afgrøder.

Medieproduktion

High/Low res video og stil billeder til film, TV og SoMe content mm.

Energi

Vindmøller/højspændingsledninger/solpaneler/gas - og elledninger. Visuel inspektion eller termografisk/RGB/infrarødt, find lækager og lav dokumentation.

Skovbrug

Dataindsamling og overvågning af uregelmæssigheder.

Personlig sikkerhed

Hvor man af sikkerhedsmæssige årsager bruger en drone grundet adgangsforhold, tilgængelighed og stabilitet eller der på anden måde er personfare.

Beredskabet

Inspektion og overblik over ulykker/brand/naturkatastrofer. Eftersøgning/redningsaktioner af mennesker/dyr. Dokumentation og planlægning af redningsaktioner.

Transport

Transport til svært tilgængelige områder, generel effektivisering af transport fra A til B og/eller hvor hurtigheden er af betydning.

Byggebranchen

Visuel dokumentation, data indsamling og opmåling.

Arkitekter

Opmåling/ inspektion af områder samt dokumentation og dataindsamling af byggeri/områder før/under/efter med high/Low res billede/video for at skabe 3D eller topografiske modeller mm.

Infrastruktur

Opmåling/kortlægning af eksisterende eller ny infrastruktur, ændringer, generel overvågning eller inspektion og kortlægning.

Politi

Eftersøgning af forsvundne personer, overblik over ulykker, kriminelle handlinger og generelt et ekstra par øjne.

Sygehusvæsenet

Transport af hjertestarter, medicin og blodprøver til svært tilgængelige områder eller til hasteopgaver.

Militær

Inspektion, overvågning og andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Fritid

Rekreativt brug af droner – fordi det er sjovt.

Arkæologi

Arkæologiske udgravninger, overblik, opmåling og markeringer.