Droneja käyttävät yritykset

On olemassa suuri määrä toimialoja jotka käyttävät droneja. Alla on muutamia esimerkkejä.

Mediatuotanto

Tietojen kerääminen, kylväminen, ruiskutus, eläinten laskeminen ja viljelykasvien seuranta.

Mediaproduction

High / Low res -videot ja stillkuvat elokuva- ja televisiotuotannoille, sosiaalisen median sisällöille jne.

Energiasektori

Tuulivoimalat/sähkölinjat/aurinkopaneelit/kaasu- ja voimalinjat. Silmämääräinen tarkastus tai lämpökuvaus/RGB/infrapuna, vuotojen etsiminen ja dokumentointi.

Metsätalous ja metsänhoito

Tietojen keruu ja poikkeavuuksien seuranta.

Turvatoimet

Dronea käytetään turvallisuussyistä yleisten vaarallisten olosuhteiden, saavutettavuuden, vakauden tai muuten ihmisille vaarallisten olosuhteiden vuoksi.

Hätätilanteet

Onnettomuuksien/tulipalojen/luonnonkatastrofien tarkastus, tilanne ja yleiskuvaus. Ihmisten/eläinten etsintä ja pelastustoimet. Pelastustoiminnan dokumentointi ja suunnittelu.

Kuljetusala

Kuljetus vaikeasti tavoitettaville alueille, liikenteen yleinen sujuvoitus A:sta B:hen ja/tai nopeuden kannalta tärkeisiin tilanteisiin.

Rakennusala

Visuaalinen dokumentointi, tiedonkeruu ja kartoitus.

Arkkitehtuuri

Alueiden kartoitus/tarkastus sekä rakentamisen/alueiden dokumentointi ja tiedonkeruu ennen/aikana/jälkeen korkea/matala resoluutioisilla kuvilla/videolla 3D- tai topografisten mallien luomiseksi jne.

Infrastruktuuri

Olemassa olevan tai uuden infrastruktuurin mittaus/ kartoitus, muutokset, yleinen seuranta tai tarkistukset ja kartoitukset.

Poliisi

Kadonneiden henkilöiden etsintä ja pelastustehtävät, yleiskuvaa onnettomuuksista, rikollisista teoista ja yleisapua ylimääräisestä silmäparista. 

Terveydenhuolto

Defibrillaattorien, lääkkeiden ja verikokeiden kuljettaminen vaikeasti tavoitettaville alueille tai muuten kiireellisiin tehtäviin..

Puolustusvoimat ja rajavartiolaitos

Tutkinta, valvonta ja muut turvatoimet.

Vapaa-aika

Droonien vapaa-ajan käyttö ja harrastustoiminta – koska se on hauskaa.

Arkeologia

Arkeologiset kaivaukset, yleiskuvaus, kartoitukset ja merkinnät.