Drooneja voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, mukaan lukien

 
Tarkastus
Droonit voivat tarkastaa vaikeasti tavoiteltavat paikat sekä suurella tarkkuudella että turvallisuudella.Ne voivat ottaa korkeatarkkuuskuvia ja videoita ja zoomausominaisuuden avulla saat kaikki yksityiskohdat näkyviin helposti. Tämä luo perustan päätöksenteolle huoltotöitä varten sekä dataintensiivisen ja visuaalisen yleiskatsauksen. Jos LiDAR-hyötykuorma-anturit on asennettu, öljy-,kemikaali-/kaasuvuoto voidaan havaita turvalliselta etäisyydeltä. Data/kuvat tarjoavat digitaalisen aineiston myös vertailukohtana tulevaisuudelle.
Kartoitus
Drooneja käytettäessä voit saada tarkkoja maantieteellisiä / topografisia tietoja infrastruktuurin, alueiden, arkeologisten kaivausten, pääsyolosuhteiden tilasta jne. Olipa kyseessä maarekisterimittaus tai topografiset mittaukset, saat yksityiskohtaiset kulma- ja lineaarimittaukset LiDAR-tekniikan avulla. Tietojen perusteella malleja voidaan luoda, alueita voidaan kartoittaa, tarkistaa ja mitata, mukaan lukien DSM (Digital Surface Model), DOM (Different Object Marking) ja 3D-mallit.
Tehokkuus
Droonit voivat automatisoida ja virtaviivaistaa sekä manuaalista että aikaa vievää työtä. Dataa voidaan kerätä tehokkaasti suurilta alueilta, vaikka maasto olisi mäkistä ja vaikeakulkuista. Lennokki mukauttaa korkeuden maaston mukaan ja antureiden avulla vältetään yhteentörmäys esimerkiksi puiden ja voimajohtojen kanssa. Esimerkiksi konttien paikantaminen ja tunnistaminen satamassa, jossa tiedot välitetään kuorma-auton kuljettajalle, sujuvoittaa työnkulkua ja tiedonkeruuta. Jos aika on kriittinen tekijä, esim. tulipalon sattuessa drone voi luoda tehokkaasti yleiskuvan ja auttaa palomiehiä ja etsintä- ja pelastusryhmiä optimaalisen lähestymistavan luomisessa.
Kuljetus
Droonit voivat kuljettaa hyötykuormia joko lisälaitteiden tai -pakettien muodossa. Se voi tarkoittaa pakettien kuljetusta A:sta B:hen tai välttämättömien lääkkeiden tai verikokeiden kuljettamista vaikeasti tavoitettaville alueille. Drone voi toimittaa ja tuoda välttämättömiä paketteja sekä nopeasti että tehokkaasti. Jos aika on tärkeä tekijä, defibrillaattori voidaan laskea maahan, ja ensiapuhenkilö voi nopeasti aloittaa hengenpelastavan ensiavun ennen ambulanssin saapumista.
Kylvö ja ruiskutus
Droonit voivat tuoda siemeniä kylvämiseen tai nestettä ruiskutettavaksi. Tämä ratkaisu on digitaalinen, informatiivinen, älykäs, tehokas ja tarkka. Kenttäalue on tarkoin ennalta määritelty läikkymisen välttämiseksi ja toimii siten vain aiotulla alueella. 

Sadon menetys vähenee jopa 8% drone-ratkaisulla, koska vältät ajamista kentällä / viljelykasveissa. Hanki inspiraatiota mahdollisuuksiin täällä
Mediatuotanto
"Content is king" – ja tässä sekä puhuttuja että kirjoitettuja sanoja täydennetään kuvilla/videolla TV/ SoMe-sisältöä ja elokuvatuotantoa varten. Droonit ovat monipuolinen kumppani ilmassa, jota voit hallita tai pyytää seuraamaan ActiveTracking-algoritmeilla. Saat 360 asteen kulman käyttämällä gimbal-, HD-lähetys- ja korkearesoluutioista sisältöä.
Yleiskatsaus
Droonit voivat olla ylimääräinen silmäpari, joka tarjoaa yleiskuvan, pääsyn sokeisiin pisteisiin tai kuvan reaaliaikaisesta tilanteesta (Tilannetietoisuus). Näin droonit voivat dokumentoida ja osallistua turvallisuus- ja pääsyolosuhteiden ja muiden kriittisten tekijöiden ja olosuhteiden, kuten onnettomuuksien, tulipalojen ja luonnonkatastrofien, arviointiin sekä hätätilanteisiin. Maksimoi resurssien allokointi, hyödynnä aikaasi ja vahvista turvatoimia.
Etsintä- ja pelastus
Droonit auttavat etsimään ihmisiä ja eläimiä suurilta alueilta lyhyessä ajassa. Jopa huonoissa valaistusolosuhteissa. Lämmönhakuisten lämpö- ja digitaalikameroiden avulla suuria alueita voidaan etsiä suhteellisen nopeasti ja jäsennellysti. Luo myös pelastussuunnitelma joka perustuu faktoihin, nopeasti ja tehokkaasti, ja optimoi käytettävissä olevat resurssit.
Vuotohaku
Vuodontunnistuksen ja -korjauksen (LDAR) avulla kaasu/öljy/kemiallinen vuoto voidaan paikantaa nopeasti, tehokkaasti ja tarkasti käyttämällä dronen erityisiä anturilla varustettuja hyötykuormia. Jopa suurilla maantieteellisillä alueilla. Samalla drone optimoi henkilökohtaisen turvallisuuden, droonin tehdessä työn. Älykäs tarkastus, havaitseminen ja sammutusajan minimointi.
Dokumentaatio
Dokumentaatiota varten droonit ovat yksityiskohtaisia, kiistattomia ja erittäin tehokkaita. Kun kuvia/videoita ja tietoja analysoidaan, luodaan tiladokumentaatio, jota voidaan käyttää myös vertailukohtana tulevaisuudessa. Käytetäänkö lidar-teknologiaa, antureita tai lisäkameroita, digitaalinen data on reaaliaikaista.
Harrastus
Löydä dronet vapaa-ajan käyttöön Kuluttajaelektroniikka välilehdeltä.